81

زكات علم، انتشار آن است

تاثیر نام بر شخصیت انسان

 

 

تاثیر نام بر شخصیت انسان

نامها همواره مفاهیم ساده و روانی جهت برقراری ارتباط و مشخص شدن هویت شخص هستند، در گذشته به خوبی فهمیده بودند كه  هر اسمی فركانس انرژی خاصی را با خود حمل می‌كند كه بر زندگی حامل اسم بسیار تأثیرگذار است

اسم بر شخصیت آدم تاثیر می گذارد در واقع آدم ها در پناه اسم زندگی شان راشكل می دهند رابطه ای كه هر شخص با اسم خودش برقرار می كند بر آینده و به ویژه موقعیت اجتماعی اش تاثیر دارد. تأثیر اسم بخش مهمی از هویت شخص را در برمی گیرد و در واقع آدم ها با اسم خود زندگی كرده رشد می كنند

اگر شما یك «فرزند ناخواسته» در خانواده تان هستید رابطه ای جدی بین اسم شما و به دنیا آمدن بی هنگامتان است.
دكتر ناصر قاسم زاده ـ روان شناس ـ در این باره معتقد است كه فرزندان خانواده ها دو دسته اند: خواسته و ناخواسته؛ فرزندان ناخواسته مانند مهمانان ناخوانده ای هستند كه خود را به جمع خانواده ها وارد می كنند، به دلیل عدم پذیرش روحی خانواده  برای این دسته اعضای جدید، اسم آنها نیز با دقت انتخاب نمی شود. به همین دلیل این افراد ـ معمولاً و نه همیشه ـ در یك كشمكش دایمی با نام خود هستند.

این روان شناس تاكید می كند كه اسم در دیدگاه روان شناسانه بخش مهمی از هویت شخص را در برمی گیرد و در واقع آدم ها با اسم خود زندگی كرده، رشد می كنند و با همین اسم هویت واقعی شان را به دست می آورند.
دكتر قاسم زاده معتقد است: «اسم بر شخصیت آدم تاثیر بسیاری می گذارد در واقع آدم ها در پناه اسم زندگی شان را شكل می دهند. رابطه ای كه هر شخص با اسم خودش برقرار می كند بر آینده و به ویژه موقعیت اجتماعی اش تأثیر دارد
اگر شما از آن دسته آدم هایی هستید كه با اسمتان رابطه خوبی ندارید و به دلایلی از اسمتان ناراضی هستید حتماً این نارضایتی در زندگی شما رسوخ می كند و باعث تغییراتی در روند عادی و معمولی زندگیتان می شود. به اعتقاد روان شناسان افرادی كه اسم های نیك و بامسمایی دارند احساس موفقیت بیشتری از كسانی دارند كه از داشتن یك رابطه خوب با اسمشان محرومند


***  رابطه اسم فرزند با والدین
بیزاری هر فرد از اسم خودش،ممكن است سبب شود كه فرد در ایجاد رابطه عاطفی مناسب از همان ابتدا دچار اختلال و مشكل شود.
این اختلال بیشتر به رابطه میان فرزند و پدر و مادر بر می گردد. فرزندان معمولاً والدین خود را در انتخاب اسمشان مقصران اصلی می دانند و هنگامی كه فرزندان از اسم خود راضی نباشند ممكن است در ایجاد یك رابطه صمیمانه و دور از كینه با والدین خود دچار تعارض شوند


*** اسم مرده گذاشتن

مردم ما معمولاً برای مردگان خود احترام خاصی قایل هستند در این محترم شمردن تا آن جا پیش می روند كه پس از مرگ شخص تمام كینه و دلخوری كه از مرده دارند دور می ریزند و فراموش می كنند.
نوع دیگری از احترام گذاری بر مرده رایج در كشورمان مربوط به نامگذاری فرزندان است؛ برخی پدر و مادرها پس از مرگ یكی از نزدیكان خود، نام مرده را بر فرزند خود می گذارند تا به اعتقاد عامه -اسمش زنده بماند-در این موارد اگر رابطه میان پدر و مادر با مرده خوب و شفاف بوده باشد مشكلی پیش نمی آید اما در برخی موارد كه رابطه پدر یا مادر با فرد مرده شفاف نبوده باشد تاثیر منفی زیادی بر رابطه فرزند و والدین می گذارد. به عنوان مثال اگر مردی نام پدرش را بر فرزندش بگذارد حال آن كه خود با پدرش رابطه صمیمانه ای نداشته باشد شاید در آینده با پسرش ـ به دلیل نام پدر ـ نتواند رابطه خوبی داشته باشد


*** دو اسمی شدن
دكتر قاسم زاده معتقد است:  اسم هر فردی بخش مهمی از شخصیت فرد را پی ریزی می كند و در واقع یك اسم مناسب می تواند احساس آرامش به انسان ها بدهد. گذاشتن اسم های طولانی بی معنی و یا دو اسمی  نامتناسب تا حدی باعث می  شود كه احساس آرامش را از فرزندانمان دور كنیم
در برخی موارد نیز گذاشتن اسامی دو جزیی برای فرزندان آنها را دچار تنش و دوگانگی شخصیتی می كند. به عنوان مثال وقتی اسم فرزند را «محمد شهروز
»می گذارند در حالی كه این دو جزء هیچ هماهنگی ای با یكدیگر ندارند . جالب تر وقتی است كه گروهی فرد را «محمد» صدا می كنند و گروه دیگر «شهروز»و همین سبب می شود تا در دوره تكمیل شخصیت فرد با مشكل روبه رو  شود
 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم آبان ۱۳۸۷ساعت 7:52  توسط 81  |